.Waarom

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart”

Nelson Mandela

De waarde van taal in de zakelijke wereld

Wij houden van taal in al haar vormen. Het kunnen spelen met woorden tussen de ene en de andere taal en de subtiele verandering daarvan in betekenis, blijft ons fascineren.
Het zorgvuldig kiezen van woorden om achterliggende gedachten en gevoelens weer te geven en anderen daarin mee te nemen.
Ons doel is om de onmiskenbare waarde van taal in de zakelijke wereld tot haar recht te laten komen. Om taal in al haar schoonheid te laten doordringen tot de kern.

Verweving van taal met cultuur

Wij geloven dat kennis van een taal verweven is met de kennis van bijbehorende cultuur. Om in een andere taal succesvol te zijn, moet je ook de gebruiken en etiquette van het betreffende land begrijpen. Wereldwijd raken we steeds meer met elkaar verbonden. Diegenen die beseffen dat ze een evidente schakel zijn tussen hun bedrijf en een prospect, gaan met de taal aan de slag. Zij weten dat ze op den duur in geld uitbetaald krijgen, wat ze in tijd investeren. Zij laten de concurrent uiteindelijk ver achter zich.

“Language is not a genetic gift, it is a social gift. Learning a new language is becoming a member of the club ~ the community of speakers of that language”

Frank Smith